Molde Idrettsklinikk kan fortsatt hjelpe

deg via videokonsultasjoner. 

Helsedirektoratet har stanset all fysioterapipraksis som ikke er kritisk. Gjennom sikre videokonsultasjoner kan du ha samtale, gjøre veiledet egentesting, demonstrere bevegelser og motta instruksjon i egenbehandling og trening. Du vil få tilsendt treningsopplegg via App eller e-post. 


Molde Idrettsklinikk hjelper deg videre


Våre erfarne og kompetente behandlere hjelper deg med dine muskel- og skjelettplager .

Vi har kort ventetid og får deg raskt i gang. Copyright © All Rights Reserved